ดนตรีคลาสสิค

เสื้อผ้าคนอ้วน
เรื่องเสื้อผ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้หญิงเรามีความสุข เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าไซส์ใหญ่

ดนตรีก็เป็นอีก 1 อย่างที่ทำให้เรามีความสุขได้ค่

คุณค่าของดนตรีคลาสิค

ช้าๆ ฟังสบายๆ เป็นเสียงดนตรีที่สมบูรณ์ มีครบทุกเครื่องเสียง ผู้ประพันธ์บทเพลง และนักดนตรีจะนำเสียงที่ไพเราะ
มาเรียบเรียงให้เกิดเป็นเพลงอันไพเราะน่าฟัง ที่จะช่วยเนริมพัฒนาการทางสมองของเด็กให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เพราะว่าจังหวะ ท่วงทำนอง
ความกลมกลืนของเสียงเพลงดนตรี จะกระตุ้นเซลล์ประสาทของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในวัน แรกเกิด 0-3 ปี ให้แตกแขนงออกได้
อย่างมากมาย จะส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แล้วก็มีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

กางฟังดนตรีจะเกียวข้องกับทักษะต่างๆ ของเด็ก ได้แก่ การเรียนรู้ กางเข้าใจ รวมถึงการวิเคราะห์ดนตรี โดยทักษาะการฟังถือเป็นพื้นฐานของทักษะอื่นๆ ทั้งหมด
จากการวิจัยได้พบว่า อารมณ์แห่งความสุนทรีย์ที่เกิดจากการฟังดนตรีในเด็กมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมด้านสติปัญญา ความสนใจ
ความจำ ซึ่งสมองบริเวณนี้อยู่สนสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ และการสราางอารมณ์สุนทรีย์จากดนตรี จะทำให้เกิดการใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนไปพร้อมกัน

เพลงคลาสิคยังทำให้สมองผ่อนคลาย จิตใจสงบ จึงพร้อมรับข้อมูลคามรู้ต่างๆ ได้ และทำให้เรียนรู้ได้ดี

http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Fatladyshop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s